Oznamy mesta

Zrušenie preskúšania sirén

Oznamujeme občanom, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v piatok 12. augusta 2022 o 12.00 hodine nebude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou elektromotorických sirén a na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná iba technická tichá skúška z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Okresného úradu Banská Bystrica.