Oznamy mesta

Zrušenie preskúšania sirén 14. 10. 2022

S prihliadnutím na krízovú situáciu na Ukrajine a z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR, v piatok 14. októbra 2022 o 12:00 hodine nebude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou elektromotorických a elektronických sirén a bude vykonaná iba technická tichá skúška elektronických sirén PAVIAN (aktivuje KS IZS pomocou TMS na území celého kraja).