Oznamy mesta

Varovacia sieť civilnej ochrany

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s krízovou situáciou na Ukrajine a z rozhodnutia vedenie sekcie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa pozastavuje akustické preskúšanie elektronických a elektromotorických sirén hlasitou skúškou až do odvolania.