Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Referát krízového riadenia oznamuje, že dňa 11. február 2022 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén.

V uvedenom termíne bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu  Banská Bystrica.