Oznamy mesta

Zberný dvor komunálnych odpadov a DSO s účinnosťou od 9.2.2021 znovu otvorený

Zberný dvor je s účinnosťou od 9.2.2021 znovu otvorený avšak s nutnosťou dodržiavať prevádzkové preventívne pokyny pre návštevníkov. Vzhľadom na legislatívnu úpravu z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 platí zákaz vstupu osobám do vnútorných a vonkajších priestorov v nasledovnom rozsahu  výnimiek: Zákaz vstupu osôb a výnimky – 8.2. – 19.3.2021

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu (napr. potvrdenie o negatívnom výsledku testu, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, v požadovanom rozsahu platnosti a pod., potvrdenie o zaočkovaní a pod.), ktorý preukazuje túto skutočnosť.

Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Pri návšteve je povinnosťou použiť rukavice a ochranné rúško! Dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 2 metre, k okienku pristupujte po jednom a použite dezinfekciu rúk. 

Ostatné informácie o prevádzke zberného dvora nájdete TU! Zberný dvor mesta Banská Bystrica v Radvani