Oznamy mesta

Preskúšanie sirén – zmena

Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 11. 06. 2021 vykoná Okresný úrad Banská Bystrica  prostredníctvom RDS na všetkých elektronických sirénach na území mesta Banská Bystrica.