Oznamy mesta

Na podvodníkov si treba dávať pozor aj pri sčítaní

Policajný zbor upozorňuje seniorov na obozretnosť aj pri sčítaní obyvateľov, ktoré v súčasnosti prebieha. Pripomíname, že sčítanie je plne elektronické, čo znamená,  že obyvateľ sa sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby. V prípade, že sa nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich rodinných príslušníkov, bude môcť využiť asistované sčítanie, o ktorom budeme informovať začiatkom apríla 2021.

Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať im pomoc pri elektronickom alebo asistenčnom sčítaní. Zároveň ich upozorňujeme, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, ktoré by im mohli  pri sčítaní ponúkať pomoc.

Všetky informácie k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021