Oznamy mesta

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SODB 2021 – informačný plagát

SODB 2021 – pozor na falošných asistentov sčítania

 

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa sčítali

Elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré trvalo od 15. februára do 31. marca 2021 sa už skončilo. Počas tohto obdobia sa v Banskej Bystrici sčítalo 70 179 Banskobystričaniek a Banskobystričanov, čo predstavuje rovných 90 percent! Je to skvelá správa a spomedzi krajských miest sme si viedli najlepšie.

Ďalej bude sčítanie pokračovať asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených. Pre tých, ktorým sa nepodarilo sčítať, budú k dispozícii kontaktné miesta a riadne označení mobilní asistenti sčítania.  Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu aktuálne čakáme na ďalšie informácie zo Štatistického úradu a usmernenia hlavného hygienika.

Hneď, ako sa zlepší epidemiologická situácia, budú v Banskej Bystrici otvorené kontaktné miesta – v priestoroch mestského úradu a radnice, kde sa budú môcť prísť sčítať obyvatelia, ktorí nemajú mobilný telefón, počítač alebo sa z akýchkoľvek dôvodov nevedia sčítať. Formulár si budú môcť vyplniť sami, prípadne im s ním pomôžu poverení zamestnanci. Imobilní, cči inak zdravotne znevýhodnení obyvatelia, ktorí sa nemôžu dostaviť na kontaktné miesta, sa budú môcť nahlásiť telefonicky na číslo, ktoré zverejníme hneď, ako bude táto možnosť aktuálna. Následne ich navštívia sčítací komisári s preukazmi a so sčítaním im pomôžu.

O tejto možnosti budeme v Radničných novinách informovať. Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť už v roku sčítania obyvateľov, závisí to samozrejme, od pandemickej situácie a toho, kedy sa reálne ukončí asistované sčítanie. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022 a komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musia byť publikované najneskôr do začiatku roku 2024.

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, MsÚ BB

 

Na podvodníkov si treba dávať pozor aj pri sčítaní 

Policajný zbor upozorňuje seniorov na obozretnosť aj pri sčítaní obyvateľov, ktoré v súčasnosti prebieha. Pripomíname, že sčítanie je plne elektronické, čo znamená,  že obyvateľ sa sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby. V prípade, že sa nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich rodinných príslušníkov, bude môcť využiť asistované sčítanie, o ktorom budeme informovať začiatkom apríla 2021.

Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať im pomoc pri elektronickom alebo asistenčnom sčítaní. Zároveň ich upozorňujeme, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, ktoré by im mohli  pri sčítaní ponúkať pomoc.