Oznamy mesta

Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica

Jav: Búrky

Stupeň: 1. stupeň

Trvanie javu: od 22.8.2021 22:00 do 23.8.2021 00:00

Výstraha:

V okrese Banská Bystrica je malá pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h).

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

Zrážky: 20 – 40 mm

Vietor: 18 – 23 m/s

 


 

Jav: Búrky

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 23.8.2021 od 00:00 do 10:00

Výstraha:

V okrese Banská Bystrica je malá pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 – 50 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h).

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

Zrážky: 30 – 50 mm

Vietor: 18 – 23 m/s

Zdroj: https://www.shmu.sk/dynamic/meteo/vystrahy/v2/vystrahy_popup.php?region=BB&page=987&idw=1629645123#20210822