Oznamy mesta

Meteorologická výstraha pre okres Banská Bystrica

Jav: Prízemný mráz

Stupeň: 1. stupeň

Trvanie javu: 24.5.2021 od 02:00 do 07:00

Výstraha:
V okrese Banská Bystrica sa vo výške 5 cm nad povrchom OJEDINELE očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu 0 – -2 °C. Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny.

Teplota: 0 – -2 °C

Zdroj: http://www.shmu.sk/dynamic/meteo/vystrahy/v2/vystrahy_popup.php?region=BB&page=987&idw=1621741221#20210524