Oznamy mesta

Hlasité preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva

Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 11. 06. 2021 vykonajú okresné úrady v sídle kraja – prostredníctvom RDS na všetkých elektronických sirénach na území kraja.