Oznamy mesta

Harmonogramy zberu objemného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov – BRO v roku 2022

Dávame do pozornosti nové harmonogramy zberu objemného odpadu v meste a biologicky rozložiteľných odpadov od rodinných domov  v roku 2022. Podrobnosti a ostatné informácie k zberu objemného odpadu nájdete na web stránke mesta v sekcii Zmiešaný a nadrozmerný odpad a podrobnosti k nakladaniu s biologicky rozložiteľnými odpadmi nájdete v sekcii Biologicky rozložiteľný odpad a kompostovanie