Oznamy mesta

Výzva IROP-PO1-SC11-2018-36

Dňa 16.3.2020 MPRV SR zverejnilo Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie RIÚS/UMR Banskobystrického kraja.

link: https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam-i-triedy-s-dorazom-na-rozvoj-multimodalneho-dopravneho-systemu-kod-vyzvy-irop-po1-sc11-2/1124-67-1124-15190/