Oznamy mesta

Prevencia v rómskych osadách

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici sa počas dvoch dní podieľali spolu s ďalšími zložkami na prevencii v štyroch rómskych osadách – Na Hrbe, Cementárenská cesta, Podlavická cesta a Riečanvoda.

Cieľom bolo roznášanie ochranných rúšok, rukavíc, dezinfekčných prostriedkov a poskytovanie informácií ako sa chrániť pred nákazou, ako zabrániť jej šíreniu, dodržiavanie mimoriadnych opatrení, ako aj prípadné sankcie za ich porušovanie.

Viac o tom sa dočítate tu: https://www.banskabystrica.sk

 

Galéria