Aktuality

Mesto venuje pozornosť aj rómskym osadám a ľuďom bez domova

Mestská polícia v rómskych osadách

Banská Bystrica robí v aktuálnom mimoriadnom období maximum aj pre marginalizované skupiny obyvateľstva. Zamestnanci Odboru sociálnych vecí Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v spolupráci s dobrovoľníkmi banskobystrického Červeného kríža, distribuovali ochranné rúška pre deti a dospelých do všetkých rómskych osád na území mesta ešte v závere marca. S druhým kolom roznášania rúšok začínajú počas týchto dní. Pridávajú sa aj príslušníci mestskej polície, ktorí budú tiež Rómov poučovať, že zvýšená hygiena je dôležitá a za nedodržiavanie prijatých opatrení hrozí pokuta aj im.

Do štyroch rómskych osád Na Hrbe, na Cementárenskej v mestskej časti Senica, v Podlaviciach a Riečanvoda, distribuovalo mesto ochranné rúška, ktoré sa dajú preprať a opakovane použiť.

Rómskym spoluobčanom opakovane pripomíname, že nosiť rúško je v tomto období nevyhnutné. Zároveň s nimi komunikujeme o tom, že aj dezinfekcia a správna hygiena by mali byť na prvom mieste. Verím, že si uvedomujú vážnosť situácie a budú sa správať zodpovedne a disciplinovane. V prípade, že prijaté nariadenia nebudú dodržiavať, mestská polícia im môže uložiť pokutu,“ hovorí vedúci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Odboru sociálnych vecí MsÚ Karol Langstein.

Distribúciu ochranných rúšok zabezpečilo mesto aj pre ľudí bez domova. V teréne ich monitorujú pracovníci mestského úradu, dobrovoľníci SČK i mestská polícia. Samospráva v týchto dňoch intenzívne pracuje na zriadení záchytného centra určeného na izoláciu ľudí bez domova podozrivých z ochorenia.

Prichádzame s proaktívnym prístupom a v najbližších dňoch pripravujeme v spolupráci s mestskou políciou kontrolu bezdomovcov priamo v teréne. Nebudeme čakať či sa prihlásia, ale budeme ich sami vyhľadávať. Príslušníci mestskej polície ich budú v teréne oslovovať, aby im mohli zmerať teplotu, prípadne zistiť, či nemajú príznaky koronavírusu. Naším cieľom je izolovať ich od ostatných ľudí a identifikovať prostredie,  v ktorom sa zdržiavajú. Budeme prijímať také opatrenia, aby sme chránili ich aj ostatných obyvateľov mesta,“ dopĺňa  primátor Ján Nosko.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora