Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany – zrušenie skúšky sirén 11.12.2020

Dňa 11. 12. 2020 (piatok) sa neuskutoční preskúšanie sirén. Preskúšané budú len elektronické sirény tichou skúškou.