Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ruší plánované preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva dňa 12. 06. 2020 aktiváciou dvojminútového tónu.

V uvedenom termíne bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému.