Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 10. júla 2020 (piatok) o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén. Varovná sieť sa preskúšava dvojminútovým stálym tónom sirén. V uvedenom termíne bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.