Oznamy mesta

Kontrola dlhodobo stojacich vozidiel

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia aj v týchto horúcich prázdninových dňoch vykonáva kontroly a prijíma opatrenia zavedením novej miestnej dane, ktorá je účinná od 15. 07. 2020

https://www.banskabystrica.sk/aktuality

Na našu výzvu reagovali už traja majitelia áut a pevne veríme, že sa i týmto spôsobom podarí postupne riešiť problém s motorovými vozidlami, ktoré sú bez evidenčného čísla, resp. vozidlá, ktoré sú dočasne alebo trvale vyradené z evidencie vozidiel a dlhodobo zaberajú verejné priestranstvá.

Galéria