Oznamy mesta

Celoeurópsky online hackathon proti COVID-19

Už tento víkend organizuje Európska komisia celoeurópsky online hackathon na pomoc v boji proti COVID-19. “Teraz máte šancu pomôcť zvládnuť koronavírus celej Európe“.

Európska komisia pod vedením Európskej inovačnej rady a v úzkej spolupráci s 27 členskými štátmi EÚ a 6 pridruženými krajinami na úrovni H2020 usporiada celoeurópsky hackathon na spojenie občanov, inovátorov, partnerov a investorov v celej Európe s cieľom vyvinúť inovatívne riešenia problémov súvisiacich s koronavírusom.

Kedy bude hackathon prebiehať?

Od piatka do nedele, 24. apríla – 26. apríla 2020

Ako sa môžete zapojiť?

  • Ako riešiteľ problémov (developeri, kreatívci, dizajnéri, experti…)
  • Ako mentor (experti z oblasti zdravia, biznisu, spoločenskej a politickej kohézie, vzdelávania, digitálnych financií…)
  • Ako partner (spoločnosti, súkromné a verejné organizácie, univerzity…)

Registrujte sa tu: https://euvsvirus.org/#register.

Celý hackathon bude prebiehať online, viac informácií nájdete na: https://euvsvirus.org

Národným partnerom Európskej komisie pri organizovaní celoeurópskeho hackathon je občianska iniciatíva hackvirus.sk.

V prípade ďalších informácií, kontaktujte Sandru Karabelli z tím Hackvirus.sk: E-mail: spolupraca@hackvirus.sk , Tel: + 421 902 743 022