Oznamy mesta

Ani víkend nie je pre nás prekážkou v pomoci občanom mesta

Organizácia
Mestská polícia

Hliadky mestskej polície majú plné ruky práce a snažia sa k maximálnej spokojnosti riešiť všetky požiadavky občanov, ktorí sa obrátili na Mesto Banská Bystrica so žiadosťou o pomoc v súvislosti s koronavírusom.

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom hliadok mestskej polície zabezpečuje rozvoz rúšok, doručenie liekov a donášku potravín. Počas minulého týždňa sa na teritóriu mesta rozdalo množstvo rúšok nielen seniorom, ale aj ťažko zdravotne postihnutým, pričom sa nezabúda na žiadnu z mestských častí. Mestskí policajti distribuovali rúška aj počas víkendu, pričom v tejto činnosti budú pokračovať i v nasledujúcich dňoch. Osobitná pozornosť je zo strany príslušníkov mestskej polície venovaná i osobám bez domova, ktorým sú taktiež poskytované rúška a sú poučovaní nielen so spôsobom ich používania, ale sú zároveň primeranou formou oboznamovaní o prijatých aktuálnych opatreniach.

Všetky aktualizované informácie, ako a kde požiadať o pomoc ohľadom si prečítate tu: https://www.banskabystrica.sk/aktuality/. Mestská polícia apeluje na občanov mesta, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali všetky opatrenia, ktoré prijal ústredný krízový štáb. Od 25. marca 2020 sa až do odvolania zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Až do odvolania sa predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Ďalším opatrením je dodržiavanie dvojmetrového odstupu v priestoroch s vyššou koncentráciou ľudí – napríklad obchody, nemocnice. Mestská polícia zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady.

 

Galéria