Osoby

JG

Mgr. Jakub Gajdošík

1. zástupca primátora
MK

JUDr. Marica Koreňová

prednostka mestského úradu
MM

Ing. Martin Majling

2. zástupca primátora
JN

MUDr. Ján Nosko

primátor mesta