Osoby

KB

PhDr. Kornélia Balogová

vedúca zariadenia
SB

Soňa Buknová

referentka
MH

Mgr. Michaela Halabuková

vedúca zariadenia
IK

Mgr. Ivana Konôpková

vedúca zariadenia
SK

Mgr. Slávka Kostúrová

vedúca ASS
EL

Ing. Edita Lattová

vedúca zariadenia
ĽL

Ľubica Letková

referentka
LP

Mgr. Lenka Presperínová

vedúca zariadenia