Osoby

RB

Mgr. Richard Balko

vedúci oddelenia výkonu služby MsP
DB

Denisa Barišová

referentka pre ekonomiku a rozpočet
RB

Mgr. Roman Bečka

referent správneho konania
DC

Dušan Chrien

referent pre administratívu a hospodárenie MsP
LF

Lucia Fleková

referentka pre ekonomiku a rozpočet
ZG

Mgr. Zuzana Galátová

referentka objasňovania priestupkov a správneho konania
MG

Mgr. Miroslav Gúgľava

referent správneho konania
PhDr. Ivan Holík

PhDr. Ivan Holík

Hlavný kontrolór mesta
PK

Mgr. Pavel Koreň

vedúci riadenia inšpektorov MsP
KK

Mgr. Kateryna Kostúrová

referentka správneho konania
RK

Mgr. Rastislav Kubaliak

vedúci riadenia inšpektorov MsP
DL

Ing. Diana Lunterová

asistentka náčelníka MsP
AM

Ing. Andrej Majling

vedúci oddelenia vnútornej správy MsP
ĽM

Mgr. Ľudovít Mišovic

vedúci riadenia inšpektorov MsP
PP

Mgr. Peter Pacek

poverený vedením oddelenia objasňovania priestupkov a správneho konania
VP

Mgr. Viliam Pischko

náčelník MsP
BP

Mgr. Bronislav Porteleky

vedúci riadenia kamerových systémov MsP

Silvia Šávoltová

referentka pre prevenciu