Osoby

RB

Mgr. Richard Balko

vedúci oddelenia výkonu služby MsP
PhDr. Ivan Holík

PhDr. Ivan Holík

Hlavný kontrolór mesta
PK

Mgr. Pavel Koreň

vedúci riadenia inšpektorov MsP
RK

Mgr. Rastislav Kubaliak

vedúci riadenia inšpektorov MsP
DL

Ing. Diana Lunterová

asistentka náčelníka MsP
AM

Ing. Andrej Majling

vedúci oddelenia vnútornej správy MsP
ĽM

Mgr. Ľudovít Mišovic

vedúci riadenia inšpektorov MsP
PP

Mgr. Peter Pacek

poverený vedením oddelenia objasňovania priestupkov a správneho konania
VP

Mgr. Viliam Pischko

náčelník MsP
BP

Mgr. Bronislav Porteleky

vedúci riadenia kamerových systémov MsP

Silvia Šávoltová

referentka pre prevenciu
LV