Osoby

ĽB

Ľubica Balková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko H, I, K vrátane SZČO
JB

Janka Balková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko A, E, F, I, O, U, V, W
AB

Ing.arch. Alena Bindzárová, PhD.

špecialistka architektka-urbanistka
JB

Bc. Jozef Brezina

správca exekučných daňových konaní, konkurzov a reštrukturalizácií v daňovom konaní

Katarína Čavojová

správca dane za ubytovanie, správa hazardných hier a odvodov
HD

Hana Dlhošová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko S, Š, Q, X, Y
LD

Libor Dorotovič

údržbár
RF

Ing. Radko Fábry

referent - špecialista GIS
ZG

Mgr. Zuzana Gajdošíková

vedúca oddelenia
ZG

Ing.arch. Zuzana Gombalová

špecialistka architektka-urbanistka
DG

Mgr. Dominika Grešková

MH

Bc. Monika Halmiová

sekretárka 1. a 2. zástupcu primátora
ZH
AH

Artúr Horváth

vrátnik-informátor
LH

Mgr. Lucia Horváthová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko Br, J, P, Ru, Z
IH

Ingrid Hrudkayová

sekretárka prednostu mestského úradu
ZH

Ing.arch. Zuzana Hrušková

špecialistka architekt- urbanistka
EJ

Erika Janíková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko S, Š, V, Z, Ž vrátane SZČO
SK

Mgr. Soňa Kariková, Msc., PhD.

koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie
AK
MK

Martina Krajníková

sekretárka Kancelária primátora
IK
KK

Mgr. Kristína Kubšová

referentka pre obstarávanie ÚPP a ÚPD
DL

Demjan Ladislav

referent
PL

Ing.arch. Peter Lapín

špecialista architekt-urbanista
LL

Mgr. Lucia Lauková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko A, B, C, Č, F, G, Ch vrátane SZČO
ML

Miroslav Lombár

údržbár
PL

Peter Lopejský

vrátnik-informátor
IM

Ivan Mala

VM

Ing. arch. Vladimír Malec

špecialista architekt-urbanista
ZM

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.

hovorkyňa primátora
EM

Erika Mazuchová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad množstvového zberu právnických osôb a podnikateľov
JM

Ing. Jozef Mrkva

referent
DO

Ing. Dominika Oceľová

referentka
BP

Ing. Bibiána Palušková

manažérka kybernetickej a informačnej bezpečnosti
MP

Ing. Miroslava Pašková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko D, Ď, H, Km, Kn, Ž
MP

Mgr. Monika Pastuchová

vedúca kancelárie primátora
LP

Ing. Lucia Pavlíková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko B okrem Br, C, Č, Ch
IP

Mgr. Ingrid Pénzešová

správca dane z nehnuteľností právnických osôb a podnikateľov okrem SZČO
LP

Ing. Lucia Peťková

sekretárka Kancelária primátora
TP

Mgr. Terézia Pilková

správca poplatku za rozvoj a daňového exekučného konania
IP

Mgr. Ivana Plavá

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko G, L, N, T
ER

Ing. Eleonóra Rafajová

referentka pre ochranu prírody a krajiny
ZR

Zuzana Rázgová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko M, R okrem Ru
IR

Ing. Iveta Rovňaníková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko G, L, N, T
ZR

Ing. Zuzana Ružinská

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko D, E, J, O, P, T, Q, X, Y vrátane SZČO
ES

Mgr. Eva Saktorová

Matričný úrad, ZPOZ

Katarína Šišková

správca dane za psa, dane za predajné automaty a evidenciu psov

Mgr. Ivana Šlenkerová

referentka
ZS

Zdenka Sochová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko B okrem Br, C, Č, Ch
ĽŠ

Ľubica Špaňová

špecialistka pre inžinierske siete
MS

Viera Štubňová

správca zúčtovanie bezhotovostných platieb miestnych daní a odvodov
MS

Michal Styk

referent exekučných konaní miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Ing. Gabriela Švercelová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko K okrem Km a Kn
FT
ET

Erika Trojanová

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko L, M, N, R, U, W vrátane SZČO
JT

Mgr. Janka Trvalová

referentka
Kc&Sú

Klientske centrum – Stavebný úrad

Klientske centrum pre občanov
JV

Ing. Ján Vajdička

vrátnik - informátor
LV

Mgr. Lenka Vidová

správca dane za psa, dane za predajné automaty a evidenciu psov
MZ

Milan Zachar

údržbár
MZ

Margita Zamiešalová

pomocná sila