Osoby

JA
SA

Mgr. Simona Andelová

referentka
NA

Nikola Antalová

referentka
IB
JB

Jaroslava Bačovská

referentka
MB
IB
DB
ĽB

Ľubica Balková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko H, I, K vrátane SZČO
JB

Janka Balková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko A, E, F, I, O, U, V, W
LB

Mgr. Lýdia Baranová

vedúca referátu
JB

Ing. arch. Ján Barič

vedúci odboru
ZB

Mgr. Zuzana Barinová

referentka
SB

Ing. Soňa Bartková

referentka
AB
IB

Bc. Ivona Benedeková

referentka
AB

Ing.arch. Alena Bindzárová PhD.

referentka
EB

Ing. Elena Bobeková PhD.

referentka
TB

Tatiana Boborová

Matričný úrad
EB

Ing. arch. Eva Bojová

referentka
BB

Beáta Bosáková

referentka
EB

Eva Brašeňová

skladníčka
JB

Bc. Jozef Brezina

správca exekučných daňových konaní, konkurzov a reštrukturalizácií v daňovom konaní
VB

Ing. Vladimír Brieda

vedúci oddelenia
ŠB

JUDr. Štefan Bubelíny

vedúci oddelenia
MB

Mária Bubelínyová

referentka

Katarína Čavojová

správca dane za ubytovanie, správa hazardných hier a odvodov

Mgr. Marta Čellárová

vedúca oddelenia

Katarína Červienková

referentka
LC

Ing. Lívia Chaľová

referentka
EC
IC
JC

Mgr. Jana Chudá

referentka, zariadenie KOTVA
DC

Dana Cibuľková

vedúca oddelenia

Mgr. Adriana Čížová

koordinátorka
AC

Mgr. Andrea Cuperová

referentka
JD

JUDr. Juraj Danko

referent, NKC Kotvička
KD

Mgr. Katarína Debnárová

referentka
JD

Janka Demská

Matričný úrad, IOMO
ZD

Mgr. Zuzana Detková

poverená vedením odboru
HD

Hana Dlhošová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko S, Š, Q, X, Y
GD

Gabriela Dobríková

referentka
ID
LD

Libor Dorotovič

údržbár
DD

Ing. Dana Drábiková

referentka
ZD

Zlatica Drapčiaková

referentka
AD

Ing. Alexander Drexler

referent
ID

Ivan Drgoňa , MBA

referent
VD

Mgr. Viera Dudíková

vedúca oddelenia

Ing. Iveta Ďuricová

referentka
JD

Mgr. Jana Dvorščíková

právnička
LD

Ing. Lukáš Dvorský

referent pre vodné stavby
FF

Mgr. Filip Fekiač

referent
IF

Ing. Ivana Fekiačová

referentka pre vyhradené parkovanie a energetiku
SF

Ing. Stanislav Ferianc

vedúci oddelenia
EF
VF

Ing. Viera Fircová

referentka
IF

Bc. Ivan Földvári

referent správy dopravného značenia
VF

Mgr. Vladimír Frémal

referent
ĽF

Ing. Ľuboslava Fufaľová

referentka
EF

Ing. Eva Furčáková

referentka
ZG

Mgr. Zuzana Gajdošíková

vedúca oddelenia
ZG

PaedDr. Zuzana Gajdošová

vedúca oddelenia
GG

Ing. Gabriela Gajdošová

referentka
FG

Mgr. Filip Gašparec

právnik
IG

Ing. arch. Ivica Gašparovičová

poverená vedením oddelenia
RG

Ing. Róbert Geist

referent
JG

Jozef Gelien

referent pre verejné osvetlenie
JG
VG
GG

Gabriela Girovská

Matričný úrad
EG

Ing. Eva Golčáková

referentka
ZG

Ing.arch. Zuzana Gombalová

referentka
AG

Annamária Gortová

referentka
PG

Ing. Peter Graus

referent pre ochranu pred povodňami, ovzdušie
ĽG

Mgr. Ľudmila Grausová

referentka
JG

Mgr. Jana Gregorčoková

referentka
ĽG

Bc. Ľubomír Grendel

vedúci oddelenia
ZG

Ing. Zita Györeová

referentka
ZH

Mgr. Zuzana Haasová

vedúca oddelenia
IH

Ingrid Hajdučková

referentka
MH

Bc. Monika Halmiová

referentka
ZH
ZH

Ing. Zuzana Harcsová

referentka
JH

Bc. Jana Harišová

referentka
RH

Renáta Haštová

referentka
SH

Ing. Silvia Hatarová

referentka
EH

Erika Havranová

referentka pre odpadové hospodárstvo
RH

Ing. Renáta Hláčiková

vedúca oddelenia
EH

Mgr. Erika Hlavatá

referentka
AH

Ing. Alexander Hlavatý

vedúci odboru
ZH

Ing. Zuzana Holicová

referentka
ZH

Ing. Zuzana Holicová

referentka
HH
MH

Mgr. Mária Horná

vedúca oddelenia
AH

Artúr Horváth

vrátnik-informátor
LH

Mgr. Lucia Horváthová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko Br, J, P, Ru, Z
MH

Ing. Martina Hrubjáková

referentka
IH

Ingrid Hrudkayová

sekretárka prednostu mestského úradu
ZH

Ing.arch. Zuzana Hrušková

referentka
JH

Jana Hubáčeková

referentka
AH

Andrej Huťka

referent pre odchyt zvierat v meste
ŠI

Ing. Štefan Ilčík PhD.

referent
BI

Ing. Babeta Ilčíková

referentka
LJ

Mgr. Lucia Janáková

referentka, zariadenie KOTVA
MJ

Mgr. Miroslava Jančová

vedúca odboru
EJ

Erika Janíková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko S, Š, V, Z, Ž vrátane SZČO
MJ
LJ

Mgr. Lukáš Jelínek

referent
JJ

Ing. Ján Jenčík

referent
VJ

Ing. Vítězslav Jureček

referent
DK
JK

Bc. Janka Kamzíková

referentka
DK

Ing. Dana Kaňová

vedúca oddelenia
VK

Ing. Viera Károlyová

vedúca oddelenia
AK
MK

Ing. Monika Kišová

vedúca oddelenia
MK

Mária Kočišová

asistentka sociálnej práce, NKC KOMPaS
ZK

Bc. Zuzana Kohútová

referentka
IK

Igor Kolla

referent
ĽKK

Ľubica Krajči Konzelmannová

referentka
HK

JUDr. Helena Koreňová

vedúca oddelenia
RK

Roman Kostúr

vedúci oddelenia
ZK

Mgr. Zuzana Kostúrová

referentka
BK

Ing. Beata Kostúrová

vedúca oddelenia
RK

Ing. Roman Kovalčík

referent
DK

Ing. Dušan Kozák

referent
JK

Mgr. Jarmila Kozelnická

referentka
MK

Martina Krajníková

sekretárka Kancelária primátora
DK

Mgr. Dušan Krakovský

referent
KK

Ing. Katarína Krkošová

referentka
MK

JUDr. Ing. Martina Krnáčová

právnička
EK

Ing. Eva Krnáčová

vedúca oddelenia
IK

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková PhD.

vedúca odboru
KK

Ing. Karol Kubanda

Vedúci oddelenia
KK

Katarína Kubišová

referentka
RK

Roman Kubš

referent stavebnej údržby MK
KK

Mgr. Kristína Kubšová

referentka
ĽK

Ing. Ľudmila Kuňáková

referentka
EK
LK

Lucia Kuštánová

referentka karanténnej stanice
AK

Ing. Anna Kybová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad množstvového zberu právnických osôb a podnikateľov
ML

Ing. Martin Lakanda

referent
KL

PhDr. Mgr. Karol Langstein

vedúci oddelenia
PL

Ing.arch. Peter Lapín

referent
ML

Ing. Marta Lapiňová

referentka
DL

Mgr. Denisa Lapšanská

referentka
AL

Ing. Anna Lasotová

referentka
AL
KL

Kristína Lenárová

referentka
VL

Ing. arch. Vladimír Letovanec

referent
ML

Miroslav Lombár

údržbár
JL

Jozef Longauer

údržbár
PL

Peter Lopejský

vrátnik-informátor
JL

Mgr. Jana Lovásová

referentka
ML

Mgr. Mária Lovaššová

referentka pre mestské detské ihriská
AM

Mgr. Alena Madošová

referentka
VM

JUDr. Vladimír Majerík

právnik
LM

Mgr. Lenka Makovičová

správca dane za psa, dane za predajné automaty a evidenciu psov
IM

Ivan Mala

MM

Ing. Miroslava Malejčíková

referentka
ZM

Mgr. Zdenka Marhefková PhD.

hovorkyňa primátora
AM

Mgr. Anna Martišovičová

vedúca oddelenia
LM
NM

Mgr. Nikoleta Miadoková

referentka
PM

Mgr. Peter Michal

referent - špecialista GIS
IM

Mgr. Ivana Michaliková

referentka
EM
MM

Ing. Mária Mišíková

referentka
SM

Silvia Mišúthová

referentka
MM

Akad.soch. Marta Mlíchová

vedúca oddelenia
VM

Viera Môciková

Ohlasovňa pobytu
DM

Mgr. Dominika Mojžišová

editorka Radničných novín
KM

Ing. Katarína Molentová

referentka
MM

Ing. Monika Molnárová

referentka
JM

Ing. Jozef Mrkva

referent
ZM

Bc. Zuzana Murárová

referentka
DM

PhDr. Danka Murgašová

referentka
MM

Ing. Miroslav Muroň

referent
ZN
AN

Ing. Andrea Neupauerová PhD.

referentka
AN

Mgr. Alexandra Núter

referentka
DO

Ing. Dominika Oceľová

referentka
RO

Renáta Ondrášová

referentka
MO
MO

Mgr. Miriam Ondrejková

referentka
MO
PO
JO
MO

Ing. Milan Ozdinec

vedúci oddelenia
AP

Andrea Páleníková

referentka
KP

Ing. Katarína Pániková

referentka
MP

Ing. Miroslava Pašková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko D, Ď, H, Km, Kn, Ž
RP
TP

Mgr. Tomáš Pastorok

vedúci oddelenia
MP

Mgr. Monika Pastuchová

vedúca kancelárie primátora
LP

Ing. Lucia Pavlíková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko B okrem Br, C, Č, Ch
JP
IP

Mgr. Ingrid Pénzešová

správca dane z nehnuteľností právnických osôb a podnikateľov okrem SZČO
LP

Ing. Lucia Peťková

sekretárka Kancelária primátora
MP

Ing. Miroslava Peťková

ekonómka
IP

Ing. Ivan Petrík PhD.

referent
MP

Ing. Miroslav Pikula

referent
SP

Stanislava Piliarová

referentka
BP

Mgr. Beáta Pinďáková

referentka
IP

Mgr. Ivana Plavá

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko G, L, N, T
RP
AP

JUDr. Alena Pospíšilová

právnička
MP

Ing. Magdaléna Potančoková

referentka
EP
ER

Ing. Eleonóra Rafajová

referentka pre ochranu prírody a krajiny
DR

Ing. arch. Daniel Rakyta

referent
ZR

Zuzana Rázgová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko M, R okrem Ru
MR

Ing. Martina Richnavská

referentka
ZR

Ing. Zuzana Ružinská

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko D, E, J, O, P, T, Q, X, Y vrátane SZČO

Ing. Ján Šabo

Hlavný kontrolór
ES

Mgr. Eva Saktorová

Matričný úrad, ZPOZ

Ing. Martin Šáli

referent
DS

Daša Sčensná

vedúca referátu

Jarmila Ščepková

sekretárka 1. a 2. zástupcu primátora
AS

Ing. Andrea Sedliaková

vedúca oddelenia
DS

JUDr. Alena Šemodová

právnička
ŠŠ

Ing. Štefan Šidlovský

koordinátor aktivačných prác
ALŠ

Mgr. Alžbeta Langstein Šimeková

referentka

Juraj Šimo

technik - údržbár

Ing. Juraj Šipula

referent

Ing. Jana Škorňová

referentka
ES

Mgr. Eva Skovajsová

referentka
AS

Andrea Slabejová

Ohlasovňa pobytu
AS

Mgr. Ivana Šlenkerová

referentka

Bc. Emil Šníder

referent
MS
DS

Bc. Danka Snopková

referentka
OS

Mgr. Oľga Sojková

referentka

Mgr. Branislav Špenik

koordinátor, NKC KOMPaS

Mgr. Zuzana Šperková

referentka
PS

Peter Spevák

správca radnice
ZCS

Mgr. Zuzana Chrenková Srncová

referentka
LS

Ing. Lucia Sršňová

referentka
ES

Mgr. Emília Stecíková

referentka

Mgr. Viktória Štepigová

referentka

Mária Štrajáneková

referentka
MS
KS

PaedDr. Kamila Strapková

referentka

Ing. Michal Štúber

referent pre odpadové hospodárstvo

Viera Štubňová

správca zúčtovanie bezhotovostných platieb miestnych daní a odvodov

Jana Štulajterová

referentka
MS

Michal Styk

referent exekučných konaní miestnych daní a poplatku za komunálny odpad
TS

Tatiana Styková

Matričný úrad
PS

Mgr. Peter Suchý

vedúci oddelenia
PS

Ing. arch. Peter Surovec

referent

Ing. Daniel Šusták

referent
DMŠ

Mgr. Dagmar Mitter Šusteková

referentka

Mgr. Ivan Švajlen

referent

Ing. Adriana Švantnerová

referentka

Ing. Gabriela Švercelová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko K okrem Km a Kn
DS

PhDr. Dagmar Svešniková CSc.

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko A, B, C, Č, F, G, Ch vrátane SZČO

Zlatica Ťapušíková

referentka karanténnej stanice
FT

Filip Tomašovič

referent
RT
ET

Erika Trojanová

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko L, M, N, R, U, W vrátane SZČO
JT

Mgr. Janka Trvalová

referentka
PT

Mgr. Peter Tuhársky

vedúci oddelenia
DT
MT
Kc&Sú

Klientske centrum – Stavebný úrad

Klientske centrum pre občanov
AU

Mgr. Alena Urbanová

referentka
MU

Mgr. Michaela Užíková

referentka, NKC Kotvička
PV
JV

Ing. Ján Vajdička

vrátnik - informátor
ZV

Zuzana Valašťanová

referentka
MV
JV

Mgr. Jozef Varga PhD.

referent
IV

Ing. Iveta Vargová

vedúca oddelenia
EV
DV

Ing. Dalibor Vlček

referent
TV

Ing. Tatiana Voskárová

referentka
LV

Ing. Lucia Vrbiniaková PhD.

referentka
MV

Ing. Martin Vyleťal

vedúci odboru
IV
IW

Mgr. Ivan Wágner

referent
MZ

Milan Zachar

údržbár
MZ

Margita Zamiešalová

pomocná sila
MZ

Ing. Marián Zauška

referent
IZ

Ing. Ivan Zehnal

referent letnej a zimnej údržby MK

Ing. Miroslava Žiaková

referentka

Margita Žolnerová

Ohlasovňa pobytu