Osoby

DA

Mgr. Dominika Adamovičová

hovorkyňa primátora
ĽB

Ľubica Balková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko H, I, K vrátane SZČO
JB

Janka Balková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko A, E, F, I, O, U, V, W
JB

Ing. arch. Ján Barič

vedúci odboru
AB
AB

Ing.arch. Alena Bindzárová, PhD.

špecialistka architektka-urbanistka
EB
EB
JB

Bc. Jozef Brezina

správca exekučných daňových konaní, konkurzov a reštrukturalizácií v daňovom konaní

Katarína Čavojová

správca dane za ubytovanie, správa hazardných hier a odvodov
HD

Hana Dlhošová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko S, Š, Q, X, Y
LD

Libor Dorotovič

údržbár
LD
IF
JF

Ing. Jarmila Fialová, PhD.

referentka
ĽF
ZG

Mgr. Zuzana Gajdošíková

vedúca oddelenia
FG
IG
PDG
ZG

Ing.arch. Zuzana Gombalová

špecialistka architektka-urbanistka
DG

Mgr. Dominika Grešková

MH

Bc. Monika Halmiová

sekretárka 1. a 2. zástupcu primátora
MH

Mgr. Michaela Herdochová

referentka
ZH

Ing. Zuzana Holicová

referentka
AH

Artúr Horváth

vrátnik-informátor
LH

Mgr. Lucia Horváthová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko Br, J, P, Ru, Z
IH

Ingrid Hrudkayová

sekretárka prednostu mestského úradu
ZH

Ing.arch. Zuzana Hrušková

špecialistka architekt- urbanistka
EJ

Erika Janíková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko S, Š, V, Z, Ž vrátane SZČO
LJ

Mgr. Lukáš Jelínek

vedúci oddelenia
SK

Mgr. Soňa Kariková, Msc., PhD.

koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie
MK

Mária Kočišová

asistentka sociálnej práce, NKC KOMPaS
AK

Ing. Alena Kollárová

referentka
MK

Martina Krajníková

sekretárka Kancelária primátora
IK

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

vedúca odboru
KK

Mgr. Kristína Kubšová

referentka pre obstarávanie ÚPP a ÚPD
ĽK
DL

Demjan Ladislav

referent
PL

Ing.arch. Peter Lapín

špecialista architekt-urbanista
LL

Mgr. Lucia Lauková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko A, B, C, Č, F, G, Ch vrátane SZČO
ML

Miroslav Lombár

údržbár
PL

Peter Lopejský

vrátnik-informátor
IM

Ivan Mala

VM

Ing. arch. Vladimír Malec

špecialista architekt-urbanista
MM
EM

Erika Mazuchová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad množstvového zberu právnických osôb a podnikateľov
NM
PM

Mgr. Peter Michal

referent - špecialista GIS
JM

Ing. Jozef Mrkva

referent
AN

Ing. Andrea Neupauerová, PhD.

referentka
DO

Ing. Dominika Oceľová

referentka
JO

Ing. Jana Očenášová

vedúca oddelenia
JO

Ing. Jozef Oravkin

referent
BP

Ing. Bibiána Palušková

manažérka kybernetickej a informačnej bezpečnosti
MP

Ing. Miroslava Pašková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko D, Ď, H, Km, Kn, Ž
MP

Mgr. Monika Pastuchová

vedúca kancelárie primátora
MP
LP

Ing. Lucia Pavlíková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko B okrem Br, C, Č, Ch
IP

Mgr. Ingrid Pénzešová

správca dane z nehnuteľností právnických osôb a podnikateľov okrem SZČO
LP

Ing. Lucia Peťková

sekretárka Kancelária primátora
TP

Mgr. Terézia Pilková

správca poplatku za rozvoj a daňového exekučného konania
IP

Mgr. Ivana Plavá

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko G, L, N, T
ER

Ing. Eleonóra Rafajová

referentka pre ochranu prírody a krajiny
ZR

Zuzana Rázgová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko M, R okrem Ru
MR

Ing. Martina Richnavská

referentka
IR

Ing. Iveta Rovňaníková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko G, L, N, T
ZR

Ing. Zuzana Ružinská

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko D, E, J, O, P, T, Q, X, Y vrátane SZČO
ES

Mgr. Eva Saktorová

Matričný úrad, ZPOZ

Ing. Juraj Šipula

špecialista pre dopravu

Katarína Šišková

správca dane za psa, dane za predajné automaty a evidenciu psov

Mgr. Ivana Šlenkerová

referentka
ZS

Zdenka Sochová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko B okrem Br, C, Č, Ch
ĽŠ

Ľubica Špaňová

špecialistka pre inžinierske siete
ZCS

Mgr. Zuzana Chrenková Srncová

referentka
MS

Mgr. Miroslav Strelec

editor Radničných novín

Ing. Michal Štúber

ochrana pred povodňami, ovzdušie

Viera Štubňová

správca zúčtovanie bezhotovostných platieb miestnych daní a odvodov
MS

Michal Styk

referent exekučných konaní miestnych daní a poplatku za komunálny odpad
PS
DMŠ

Ing. Gabriela Švercelová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko K okrem Km a Kn
ET

Erika Trojanová

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko L, M, N, R, U, W vrátane SZČO
JT

Mgr. Janka Trvalová

referentka
Kc&Sú

Klientske centrum – Stavebný úrad

Klientske centrum pre občanov
JV

Ing. Ján Vajdička

vrátnik - informátor
LV

Mgr. Lenka Vidová

správca dane za psa, dane za predajné automaty a evidenciu psov
LV

Ing. Lucia Vrbiniaková, PhD.

špecialistka pre zeleň
MZ

Milan Zachar

údržbár
MZ

Margita Zamiešalová

pomocná sila