COVID-19

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto na testovanie na COVID – 19 funguje už aj v Banskej Bystrici

9. septembra 2020

 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica spustila v stredu 9. 9. 2020 do prevádzky veľkokapacitné odberové miesto, kde sú odoberané vzorky indikovaným občanom na testovanie na Covid -19.   Veľkokapacitné mobilné odberové miesto (MOM) sa nachádza v Banskej Bystrici na parkovisku na Mičinskej ceste (bývalá dočasná autobusová stanica). Účelom jeho zriadenia a prevádzky je […]