Aktuality

AKTUALIZOVANÉ K 27. 10. ODBERNÉ MIESTA CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA V BANSKEJ BYSTRICI

covid 19

Zo strany Ústredného krízového štábu SR a štátnych orgánov prichádzajú smerom k samosprávam k zabezpečeniu celoplošného testovania neustále nové informácie. Aktuálna zmena spočíva v tom, že testovanie bude realizované len počas jedného víkendu, v dňoch 31. októbra a 1. novembra. Mení sa aj čas testovania, pričom odberné miesta budú k dispozícii pre obyvateľov od 7:00 hod. do 22:00 hod. Keďže každá samospráva eviduje nedostatok zdravotníkov a vojakov, dnes ešte nevieme s určitosťou povedať, či budú otvorené všetky vytypované odberné miesta. V týchto chvíľach pracujeme aj na tom, aby sme mnohé z nich zabezpečili potrebným osvetlením, keďže testovanie bude realizované prioritne v exteriéroch do neskorých večerných hodín. Banskobystričanov prosíme o trpezlivosť. Veríme, že napriek nesystémovej a zmätočnej komunikácii zo strany štátu sa nám každú jednu zmenu podarí  obyvateľom odkomunikovať včas.  Mesto Banská Bystrica zároveň ďakuje všetkým, ktorí reagovali na výzvu a prejavili záujem pomôcť pri celoplošnom testovaní ako administratívni pracovníci. V tejto chvíli máme kapacity naplnené. Samospráva vybrala 200 záujemcov, s ktorými intenzívne komunikuje.

Odberné miesta v Banskej Bystrici:

Centrum

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5 – 3 odberné miesta

ZŠ Trieda SNP, Trieda SNP 20 – 3 odberné miesta

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6 – 3 odberné miesta

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18 – 3 odberné miesta

Uhlisko, Majer

ZŠ Golianova, Golianova 8 – 3 odberné miesta

Senica

mobilná jednotka (dostupná len v stanovenom termíne –  čas upresníme)

Šalková

kultúrny dom, Hronská 4 – 1 odberné miesto

Rudlová – Sásová

ZŠ Sitnianska, Sitnianska 32 – 4 odberné miesta

ZŠ Ďumbierska, Ďumbierska 17 – 4 odberné miesta

bývalá ZŠ Tatranská, Tatranská 10 – 3 odberné miesta

ZŠ Pieninská, Pieninská 27 – 4 odberné miesta

SOŠ Pod Bánošom, Pod Bánošom 80 – 2 odberné miesta

Podlavice, Skubín

ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12 – 4 odberné miesta

Kostiviarska, Jakub

futbalové ihrisko, Jakubská cesta 12 – 1 odberné miesto

Uľanka

objekt bývalého MNV, Uľanská cesta 47 – 1 odberné miesto

Fončorda

ZŠ Moskovská, Moskovská 2 – 4 odberné miesta

ZŠ Spojová, Spojová 14 – 4 odberné miesta

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51 – 4 odberné miesta

ZŠ Narnia, Okružná 2 – 4 odberné miesta

Radvaň – Kráľová, Pršianska terasa

ZŠ s MŠ Radvanská, Radvanská 1 – 4 odberné miesta

Slovenská zdravotnícka univerzita, Sládkovičova 21 – 5 odberných miest

Kremnička

Spojená škola Kremnička, Kremnička 10 – 1 odberné miesto

Rakytovce

hasičská zbrojnica, Rakytovská cesta 76  – 1 odberné miesto

Iliaš

mobilná jednotka (dostupná len v stanovenom termíne –  čas upresníme)

 


Aktualizované k. 27. 10. 2020

 

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

 

Galéria