Aktuality

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto na testovanie na COVID – 19 funguje už aj v Banskej Bystrici

Odberové miesto COVID-19

 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica spustila v stredu 9. 9. 2020 do prevádzky veľkokapacitné odberové miesto, kde sú odoberané vzorky indikovaným občanom na testovanie na Covid -19.  

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto (MOM) sa nachádza v Banskej Bystrici na parkovisku na Mičinskej ceste (bývalá dočasná autobusová stanica). Účelom jeho zriadenia a prevádzky je zvýšenie dennej kapacity odberu biologického materiálu pre laboratórnu diagnostiku na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 u indikovaných pacientov. MOM zlepší logistiku,  zároveň urýchli proces odberu a odbremení lôžkové oddelenie infektológie od náporu testovaných, ktorých bolo doteraz v objekte s náročným prístupom denne okolo stovky.

Odberové miesto bude momentálne k dispozícii pondelok až piatok od 8,00 h do 16,00 h. Zdravotnícki pracovníci nemocnice budú schopní, s postupným nábehom,  denne vybaviť až 300 odberov.

Zorganizovať zriadenie miesta nebolo jednoduché, pretože v okolí nemocnice sa nenachádza kapacitne vyhovujúce voľné priestranstvo. Oslovili  sme preto zástupcov Mesta Banská Bystrica, ktorí  nám vyšli v ústrety, vypožičali priestor parkoviska a boli nápomocní pri vybavení potrebnej administratívy,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Vďaka pomoci a rýchlej organizácii, sa nám podarilo odberové kontajnery pripojiť na vodu a elektriku. Zriaďovanie MOM nám skomplikovali silné dažde, ktoré v pondelok zaliali polovičnú časť pozemku a pri odčerpávaní vody museli zasiahnuť banskobystrickí hasiči,“ dopĺňa Milan Urbáni, medicínsky riaditeľ.

Chcela by som v mene nemocnice vyjadriť veľké poďakovanie všetkým organizáciám –  Mestu Banská Bystrica, Mestskej polícii, Dopravnému podniku mesta BB, Krajskému riaditeľstvu PZ a HaZZ v Banskej Bystrici, vďaka ktorým sa nám podarilo veľkokapacitné odberové miesto zriadiť za 5 pracovných dní,“   uvádza generálna riaditeľka.

Vstup do odberového areálu budú riadiť príslušníci PZ SR, ktorí budú zároveň kontrolovať, či má osoba COVID-PASS. Miesto pozostáva zo štyroch  pracovísk, registrácie a troch odberových miest. Dve miesta sú prístupné peši a na jednom odoberajú stery testovaným sediacim v aute.

 Kto sa môže dať testovať na mobilnom odberovom mieste

Na odberové miesto nie je možné prísť občanom svojvoľne, ale len na základe vydaného COVID PASSu na daný deň a na príslušné odberové miesto. COVID PASS je vydaný po elektronickej registrácii na https://korona.gov.sk/.

 Ako sa objednať?

  1. telefonicky u Vášho všeobecného lekára,
  2. telefonicky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ), pod ktorý územne spadáte,
  3. cez vygenerovanie COVID PASSu v aplikácii Moje ezdravie alebo požiadajte o vyšetrenie priamo na stránke https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
  4. registrácia pri príchode z rizikovej krajiny – https://korona.gov.sk/ehranica/

 Ako zistíte výsledok

Negatívny výsledok otestovaným osobám oznámi Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom SMS do 96 hodín. Občanov s pozitívnym výsledkom bude kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Testovanie samoplatcov

Samoplatcovia žiadajú o vyšetrenie na COVID-19 najmä v súkromných laboratóriách.

Vyšetrenie samoplatcov poskytuje aj Infektologická ambulancia, Starý nemocničný areál FNsP F. D. Roosevelta, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica  po predchádzajúcom objednaní sa na telefónnom čísle 048/4335315. Cena je 65 €.

Zriadené MOM nahradí odberové miesto, ktoré doteraz bolo na Oddelení infektológie v starom nemocničnom areáli.

Veľkokapacitné odberové miesto bolo zriadené z pokynu zriaďovateľa nemocnice Ministerstva zdravotníctva SR, ktorého cieľom je vytvoriť takéto miesta vo všetkých krajských mestách a zvýšiť kapacitu testovania občanov SR na Covid-19 a byť pripravení na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie.

 

Mgr. Ružena Maťašeje
hovorkyňa, manažérka pre vzťahy s verejnosťou
Referát internej a externej komunikácie
FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica