Aktuality

Zasadnutie krízového štábu mesta Banská Bystrica, prijaté opatrenia

Zasadnutie krízového štábu mesta

Dňa 29. septembra 2020 zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica, aby prijal nové opatrenia vyplývajúce z nariadenia Ústredného krízového štábu SR a Hlavného hygienika SR.

Situácia v školách a školských zariadeniach

Od utorka, 29. septembra sa obnovil výchovno-vzdelávací proces v zatvorenej triede v ZŠ Golianova na Uhlisku.  Druhý stupeň v ZŠ Ďumbierska pokračuje v dištančnej forme vzdelávania. Zatvorená ostáva aj jedna trieda v Základnej škole na Gaštanovej ulici v Podlaviciach a jedna trieda v MŠ Magurská v Sásovej. Od pondelka, 28. septembra je zatvorená jedna trieda v MŠ Jilemníckeho na Fončorde a dve triedy prvého stupňa v ZŠ Spojová. Po jednej triede prvého stupňa zatvorila aj ZŠ Pieninská a  ZŠ Radvanská 1.

Situácia v zariadeniach sociálnych služieb + seniori

So zhoršujúcou sa situáciou bol upravený aj režim v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Dočasne bola pozastavená činnosť služieb pedikúry, kaderníctva i masáží. Na základe rozhodnutia  krízového štábu zo dňa 29. septembra 2020, bolo prijaté aj opatrenie  o zákaze návštev s účinnosťou od 1. 10. 2020. To platí v  zariadeniach KOMUCE v Sásovej, Jeseň na Fončorde a v strediskách sociálnych služieb na ul. 9. mája, na Uhlisku a na Robotníckej ulici.

Mesto zároveň vyzýva skôr narodených Banskobystričanov, aby zvážili cestovanie MHD v dopravných špičkách a chránili tak svoje zdravie, keďže patria k najrizikovejším skupinám obyvateľstva. V prípade, že sa bude situácia naďalej zhoršovať a počet prípadov nakazených koronavírusom bude narastať, mesto zváži opätovné spustenie Krízového call centra a linky Osamelý senior.

Organizovanie hromadných podujatí

Oddelenie kultúry po novoprijatých opatreniach od 1. 10. 2020 muselo pristúpiť k zrušeniu všetkých veľkých podujatí, na ktorých by bola účasť verejnosti viac ako 50 ľudí aj s účinkujúcimi. Ide najmä o externé koncerty, ktoré sa mali konať v Robotníckom dome, ako Korben Dallas, Fermata, benefičný festival Angelus Fest, Deň otvorených dverí Robotníckeho domu, a pravdepodobne dôjde aj k preloženiu koncertu Konvergencie. Primátor Ján Nosko zároveň deklaroval, že umelcom a neziskovým organizáciám mesto poskytne priestory Radnice na Námestí SNP bezplatne.

Cením si prácu tých, ktorí vynakladajú svoju energiu a čas na tvorbu pre iných aj v tomto neistom období. Napriek tomu, že sa hromadné podujatia obmedzili na 50 účastníkov, v priestoroch radnice sú plánované výstavy a komorné podujatia, ktoré sa môžu realizovať za dodržania prísnych hygienických opatrení. Verím, že pomoc v podobe ušetrených prostriedkov za prenájom aspoň trochu pomôže organizátorom v čase, keď sú ich príjmy obmedzené. Zároveň by sme radi podporili i miestnych remeselníkov, a preto sme v súčasnosti v štádiu rokovaní s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“ hovorí primátor Nosko.

Fungovanie Mestského úradu v Banskej Bystrici

Dezinfekcia, povinné nosenie rúšok a dodržiavanie rozostupov naďalej platí aj v priestoroch mestského úradu. Informátor vo vestibule bude tak, ako počas prvej vlny, regulovať pohyb osôb v úrade. V Klientskom centre bola umiestnená čistička vzduchu. Žiadame návštevníkov úradu, aby osobne vybavovali len nevyhnutnú agendu a v ostatných prípadoch uprednostnili radšej mailovú či telefonickú komunikáciu so zamestnancami MsÚ.

Systematická práca v rómskych komunitách, preventívne akcie Mestskej polície

Banská Bystrica ako prvá samospráva na Slovensku začala so systematickou prácou v marginalizovaných rómskych komunitách, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Prostredníctvom kľúčových pracovníkov pravidelne eviduje reálny stav a počty obyvateľov v jednotlivých lokalitách. Príslušníci mestskej polície spolu so sociálnymi pracovníčkami terénnej sociálnej služby z oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ zároveň navštívili na prelome septembra a októbra rómske osady  v Podlaviciach,  Riečanvode, na Cementárenskej ceste a Na Hrbe, za účelom prevencie v súvislosti so šírením koronavírusu a vyhlásením núdzového stavu od 1. októbra 2020. Cieľom bolo poskytnutie základných informácií o prijatých opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR a pripomenutie nevyhnutnosti zvýšenej hygieny. Zároveň im boli počas tejto aktivity podľa reálnej potreby poskytnuté rúška na prekrytie horných dýchacích ciest. Mestská polícia zároveň aktívne monitoruje dodržiavanie otváracích hodín prevádzok nielen podľa platného VZN, ale aj nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré stanovuje, že môžu byť otvorené max. do 22:00 hod. Doposiaľ zaznamenali len jedno porušenie.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora