Aktuality

Mesto Banská Bystrica je pripravené zorganizovať celoplošné testovanie

covid 19

Banská Bystrica je pripravená na celoštátne testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu, ktoré sa uskutoční počas najbližšieho víkendu, v sobotu, 31. októbra a v nedeľu, 1. novembra 2020. Šesťdesiatšesť odberných miest a dve mobilné odberové jednotky (MAPA) budú k dispozícii pre obyvateľov od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Môžem skonštatovať, že pracovníci banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyhodnocovali a posudzovali všetky odberné miesta s dôrazom na odber a väčšinu činností v exteriéri, aby bola dodržaná maximálna bezpečnosť. Aj samotní ľudia môžu prispieť k bezpečnosti tým, že budú dodržiavať tri základné požiadavky pri čakaní na odber a certifikát s výsledkom: rozostupy dva metre i dôkladnú dezinfekciu rúk, ktorá bude možná na všetkých stanovištiach. Používaním rúšok minimalizujú absolútne riziko a nielen infekcie  na COVID-19, ale prípadne aj na chrípku a niektoré ďalšie vírusové ochorenia,“ hovorí Pavol Lokša z banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

V spolupráci so Slovenským červeným krížom mesto zriadilo tiež dve mobilné odberné jednotky. Jedna zabezpečí testovanie obyvateľov v sobotu v mestskej časti Iliaš a v nedeľu sa presunie na testovanie takmer 600 zahraničných študentov Univerzity Mateja Bela ubytovaných na internátoch na Tajovského ulici. Druhá mobilná odberná jednotka v sobotu zabezpečí odbery v lokalite Senica, kde žijú marginalizované komunity, a v nedeľu bude k dispozícii v centre tejto mestskej časti.

V súčasnosti vybavujeme odberové miestnosti potrebným materiálom a exteriér jednotlivých objektov osvetlením. Podarilo sa nám zabezpečiť aj dostatočný počet administratívnych pracovníkov. Pokiaľ ide o zdravotnícky personál, ktorý má na starosti štát, Ozbrojené sily SR evidujú nedostatok zdravotníkov a potrebný počet do všetkých odberných miest ešte nie je naplnený. Veríme, že potrebné kapacity sa ozbrojeným silám podarí naplniť, a celoplošné  testovanie na COVID-19 zrealizovať do úspešného konca,“ hovorí 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Záujemca sa po príchode na odberné miesto najprv zaregistruje pri administratívnom pracovníkovi a prejde k zdravotníkovi, ktorý vykoná odber pod prístreškom v exteriéri. Zdravotník odber odovzdá ďalšiemu pracovníkovi, ktorý zabezpečí vyhodnotenie výsledku a vyhotovenie certifikátu. Obyvatelia budú čakať na certifikát s výsledkom testovania približne 15 až 30 minút na zhromaždiskách, ktoré sa nachádzajú vo vonkajších priestoroch pri objektoch základných a stredných škôl a jednej vysokej škole.

Vyzývame Banskobystričanov, aby boli zodpovední k svojmu zdraviu a zdraviu svojich blízkych a prišli sa dať otestovať. Prosíme ich, aby brali ohľad na ťažko zdravotne postihnutých a imobilných ľudí a počas čakania v radoch ich pustili dopredu. Chceme, aby Banská Bystrica bola zdravé mesto.  Verím, že nebudeme mať veľa pozitívne testovaných. Spolu to zvládneme,“ dopĺňa Milan Lichý, 2. zástupca primátora.

Mesto predpokladá, že v niektorých lokalitách budú odberné miesta preplnené a inde bude naopak kapacita voľnejšia. Počas víkendu preto bude obyvateľov informovať prostredníctvom Facebooku mesta a webovej stránky www.banskabystrica.sk o tom, ktoré odberné miesta sú ako kapacitne využité. Banskobystričanom odporúčame, aby sa riadili časovým harmonogramom testovania podľa priezviska.

MAPA ODBERNÝCH MIEST

 

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria