Oznamy mesta

Znečisťovanie verejných priestranstiev sa nevypláca

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v rámci vykonávania svojej činnosti túto zameriava i dohľadom nad čistotou verejných priestranstiev. Ani naposledy zistený prípad znečisťovania neostal bez náležitej „odmeny“.

Hliadka mestskej polície vlastnou činnosťou počas výkonu služby na Zvolenskej ceste zistila znečistené verejné priestranstvo rôznymi písomnosťami. Písomnosti, ktoré boli rozhádzané po miestnej komunikácii, na tráve popri nej a tiež na autobusovej zastávke, obsahovali rôzne údaje.

Na základe vyhodnotenia takto nájdených písomností, príslušníci mestskej polície zistili ich majiteľa. Šetrením bol zároveň identifikovaný pôvodca znečistenia verejného priestranstva, ktorému bola uložená bloková pokuta.

Mestská polícia nebude tolerovať zistené porušenie znečisťovania verejných priestranstiev.

 

Galéria