Oznamy mesta

Zmena vývozných dní komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov 2018

Zber komunálnych odpadov počas vianočných sviatkov bude od obyvateľov mesta s ohľadom na predpokladanú zvýšenú produkciu prebiehať s vyššou frekvenciou a to najmä pri bytových domoch odkiaľ sa bude odpad voziť okrem iného aj počas sviatočných dní, t.j. Štedrého dňa – 24.12. a počas 2. sviatku vianočného – 26.12. Z uvedeného dôvodu žiadame obyvateľov aby najmä od 21.12.2018 až do sviatku troch kráľov 6.1.2019 neparkovali pred kontajnermi a umožnili prejazd aj väčším vozidlám. V prípade blokovania kontajnerov vozidlami, resp. neprejazdnosti cestných komunikácií hrozí , že odpad nebude odvezený v dôsledku čoho môže nastať znečistenie verejných priestranstiev.

Zároveň informujeme podnikateľské subjekty a právnické osoby, že počas vianočných sviatkov budú 240 l nádoby na Nám. SNP vyvážané podľa platného harmonogramu zvozu odpadu, t.j. v pondelok 24.12.2018, vo štvrtok 27.12.2018 a v pondelok 31.12.2018.

Podnikateľské subjekty na území Mesta Banská Bystrica budú mať odvezený všetok odpad v 52.týždni počas štvrtku 27.12.2018 alebo piatku 28.12.2018.

Triedený zber na území celého mesta bude uskutočňovaný priebežne podľa potreby tak, aby nedochádzalo k nadmernému preplňovaniu nádob.

Za poskytnutie spolupráce, najmä vhodným parkovaním vozidiel vopred ďakujeme.