Oznamy mesta

Svetlušku navštívili mestskí policajti

Organizácia
Mestská polícia

Svetluška je centrum pre deti a rodiny, bývalý detský domov na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici. V utorok 29. októbra 2019 sem po prvýkrát zavítali príslušníci mestskej polície, aby sa deťom tohto zariadenia predstavili, porozprávali o svojej činnosti a predviedli ukážky svojej práce.

Týmto dňom začala spolupráca s centrom pre deti a rodiny, ktorá bude pokračovať aj v ďalšom období. Okrem prezentácie práce príslušníkov mestskej polície budú deti zapojené aj do iných preventívnych aktivít – a to hlavne dopravná výchova, prevencia závislostí a sociálno-patologických javov v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

Galéria