Oznamy mesta

Skládka nebezpečného odpadu v priemyselnom parku

Organizácia
Mestská polícia

V objekte priemyselného parku vo východnej časti Banskej Bystrice bol začiatkom decembra 2019 zistený výskyt nelegálnej skládky, ktorá sa nachádzala na verejne prístupnom mieste. Jednalo sa o elektroodpad – panely zo solárií a väčšie množstvo žiariviek do týchto panelov, niektoré pobalené do papierových kartónov.

Podľa katalógu odpadov sú takéto žiarivky označené ako nebezpečný odpad a vzťahujú sa naň iné režimové opatrenia ekologickej likvidácie. Objasňovaním sa príslušníkom Mestskej polície v Banskej Bystrici podarilo zistiť pôvodcu tejto skládky. Pôvodcom nelegálnej skládky je fyzická osoba, ktorá porušila zákaz uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, čím sa dopustila priestupku.

Pôvodcovi skládky boli poskytnuté informácie o nakladaní s odpadmi na území mesta. Ten prisľúbil, že odpad odstráni. Tento priestupok bude ďalej riešený v priestupkovom konaní.

Galéria