Oznamy mesta

Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany

Dňa 8. februára 2019 (piatok) o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén. Varovná sieť sa preskúšava dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva “POZOR SKÚŠKA SIRÉN”.