Oznamy mesta

Oznámenie o vývoze komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkov 2019

Z dôvodu veľkonočných sviatkov dôjde k niektorým zmenám v harmonogramoch zvozu komunálneho odpadu, ktoré sú uvedené v nasledujúcich upresneniach v rozdelení  podľa jednotlivých zvozových spoločností odpadov. Výnimky sa dotýkajú najmä Veľkého piatku a Veľkonočného pondelku.

Za strpenie zmien vo vývoze komunálneho odpadu vopred ďakujeme. V prípade dotazov, resp. vzniknutých problémov kontaktujte oddelenie odpadového hospodárstva a ÚVP

 

Galéria