Oznamy mesta

Kontroly zatváracích hodín

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v Banskej Bystrici vykonala z piatku 15. novembra do soboty 16. novembra 2019 kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb vo viacerých prevádzkach, pričom sa zamerala na reštauračné a pohostinské zariadenia.

Príslušníci mestskej polície sa zamerali okrem dodržiavania prevádzkového času, aj na povinnosť prevádzky viditeľného vyznačenia prevádzkovej doby pri vstupe do prevádzky, ako aj na dodržiavanie ďalších povinností prevádzkovateľa. V rámci prebiehajúcej kontroly príslušníci Mestskej polície skontrolovali na území mesta Banská Bystrica celkovo 13 prevádzok, pričom v troch prevádzkach boli zistené porušenia týkajúce sa nedodržania prevádzkového času. Prevádzkovatelia dotknutých prevádzok, u ktorých boli zistené porušenia, budú ďalej riešení v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Mestská polícia zároveň upozorňuje, že i naďalej bude vykonávať nielen náhodné, ale i systematické kontroly dodržiavania uvedeného všeobecne záväzného nariadenia, so zameraním na dodržiavanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Galéria