Oznamy mesta

Harmonogram zberu objemného odpadu na rok 2020

Objemný, resp. nadrozmerný odpad ako je nepotrebný nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa), plechové rúry a pod., ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad môžu obyvatelia mesta uložiť v predvečer stanoveného termínu zberu ku klasickým zberným nádobám na zmesový komunálny odpad.

Žiadame občanov mesta, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta  a efektivity systému zberu komunálnych odpadov dodržiavali termíny zberu príslušné pre ich ulicu a základné podmienky nakladania s odpadom. V prípade vzniku potreby zbavenia sa objemného odpadu mimo termín zberu využite celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste.

UPOZORNENIE – objemným odpadom NIE JE stavebný odpad (stavebná suť, panely, tehly, dlažba), pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad vo vreciach alebo v krabiciach, ktoré ku kontajnerom neukladajte!!!

Galéria