Oznamy mesta

Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 l nádob na rok 2019

Zber BRO od rodinných domov prostredníctvom 240 l nádob červenej farby prebehne v roku 2019 na základe minuloročných skúseností s posilnením zberu počas jarných mesiacov. K zmene v rajónoch oproti minulým rokom nedošlo. Nádoby sú určené na BRO zo záhrad – konáre, tráva, lístie atď. a na kuchynský odpad ako sú najmä zvyšky z ovocia a zeleniny, papierové čajové vrecúška a pod.. Nádoby nie sú určené na tekutý kuchynský odpad a odpad živočíšneho pôvodu! Vzhľadom na obmedzenú nosnosť 240l nádob na BRO Vás žiadame o ich napĺňanie odpadom max. do 40kg.