Oznamy mesta

Dušičkové obdobie sa blíži

Organizácia
Mestská polícia

Dušičkové obdobie sa blíži a s ním aj posilnený výkon služby príslušníkov Mestskej polície v Banskej Bystrici od štvrtku 31. októbra do nedele 3. novembra 2019.

Toto obdobie je spojené so zvýšenou návštevnosťou cintorínov. Príslušníci mestskej polície sa budú zameriavať na cintorínoch a v ich blízkom okolí na dodržiavanie verejného poriadku, zabráneniu drobných krádeží a inej trestnej činnosti a eliminovanie prejavov vandalizmu.

Zvýšená pozornosť bude venovaná aj čistote a poriadku na všetkých cintorínoch v meste Banská Bystrica. Hliadky mestskej polície v nepravidelných intervaloch vykonávajú kontroly aj počas príležitostného trhu „Pamiatka zosnulých“, ktorý organizuje Mesto Banská Bystrica od piatku 25. októbra do soboty 2. novembra 2019 na Námestí Štefana Moysesa.

 

Galéria