Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – január 2021

12.1.2021 Seminár
OP VaI / OP II
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Vás pozýva na on-line informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-30).
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19  sa informačný seminár bude konať formou on-line prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

Termín konania:  18. februára 2021 o 9:30 hod.

Link na pripojenie sa k informačnému semináru bude zverejnený cca pol hodinu pred začiatkom seminára na webovom sídle www.opvai.skhttps://www.opvai.sk/aktuality/online_seminar_vyzva_30/

 

 

11.1.2021 Seminár
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné webináre pre úspešných prijímateľov nenávratného finančného príspevku vo výzvach operačného programu Ľudské zdroje.

Výzva: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou – január 2021  (streda) o 09:00 hod.
Informačný webinár pre úspešných prijímateľov výzvy Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou prostredníctvom aplikácie Webex.
Všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/informacny-webinar-pre-prijimatelov-vyzvy-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou/

Výzva: Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov – január  2021 (štvrtok) o 09:00 hod.
Informačný webinár pre úspešných prijímateľov výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov prostredníctvom aplikácie Webex.
Všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/informacny-webinar-pre-prijimatelov-vyzvy-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov/

Prihlasovanie na informačné semináre je otvorené do 18. a 19. januára 2021.