Oznamy mesta

Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ SSV, Skuteckého 8
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Harmonogram letných prázdnin 2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Rozhodnutie o prerušení prevádzky jednotlivých materských škôl od 21.12.2020 do 08.01.2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Harmonogram prevádzky MŠ počas zimných prázdnin
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Moskovská 2
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ s MŠ Radvanská 1
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Pedagogicko – organizačné pokyny 2020-2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Bakossova 5
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy základných škôl
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy materských škôl
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy ZUŠ J. Cikkera
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže