Oznamy mesta

Publikované
Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Informácia o výchovno – vzdelávacej činnosti 2019
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Prehľad o poskytnutých dotáciách na rok 2019 – Štipendijný fond A. Hanzlíka
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Moskovská 2
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2017/2018
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Podávanie žiadostí o štipendium A. Hanzlíka na šk. rok 2019/2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Nové pracovné pozície na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Metodický materiál k výberovým konaniam 2019
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zápis do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zápis detí do materských škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže