Oznamy mesta

Publikované
ZŠ Ďumbierska 17 – ponuka práce
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Rozhodnutie Mesta Banská Bystrica o obnovení školského vyučovania v ZUŠ a prevádzky CVČ s účinnosťou od 11. júna 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Rozhodnutie Mesta Banská Bystrica o obnovení školského vyučovania a otvorení materských škôl a základných škôl prvého až piateho ročníka a obnovení prevádzky školských klubov detí s účinnosťou od 1. júna 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zápis detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Tlačová správa školstvo: poplatky, zápisy
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Prezentácia materských škôl v roku 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k zápisu detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie ministerky školstva
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Vyťažovanie a komunikácia operátorov KS IZS – Covid19 + vyhlášky ÚVZ, karanténne opatrenia
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k šíreniu koronavírusu
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie pre zamestnávateľov
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Harmonogram plaveckých kurzov na školský rok 2019/2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie MŠVVaŠ – Koronavírus
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie HH SR – Koronavírus
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže