Oznamy mesta

Publikované
Ponuka práce – ZŠ s MŠ Radvanská 1
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Pedagogicko – organizačné pokyny 2020-2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Bakossova 5
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy základných škôl
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy materských škôl
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy ZUŠ J. Cikkera
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Žiadosti o poskytnutie štipendia z fondu Andreja Hanzlíka na školský rok 2020/2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Rozhodnutie Mesta Banská Bystrica o obnovení školského vyučovania v ZUŠ a prevádzky CVČ s účinnosťou od 11. júna 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Rozhodnutie Mesta Banská Bystrica o obnovení školského vyučovania a otvorení materských škôl a základných škôl prvého až piateho ročníka a obnovení prevádzky školských klubov detí s účinnosťou od 1. júna 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zápis detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Tlačová správa školstvo: poplatky, zápisy
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Prezentácia materských škôl v roku 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k zápisu detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie ministerky školstva
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže