Oznamy mesta

Publikované
Prezentácia materských škôl v roku 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k zápisu detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie ministerky školstva
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Vyťažovanie a komunikácia operátorov KS IZS – Covid19 + vyhlášky ÚVZ, karanténne opatrenia
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k šíreniu koronavírusu
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie pre zamestnávateľov
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Moskovská 2
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Harmonogram plaveckých kurzov na školský rok 2019/2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie MŠVVaŠ – Koronavírus
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie HH SR – Koronavírus
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Prehľad o poskytnutých dotáciách na rok 2019 – Štipendijný fond A. Hanzlíka
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Podávanie žiadostí o štipendium A. Hanzlíka na šk. rok 2019/2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže