Oznamy mesta

Publikované
Voľné pracovné miesto projektový manažér – referent oddelenia inv.výstavby a riadenia projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto vedúci oddelenia kultúry
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto úseková opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto referent sociálno – poradenskej práce prvého kontaktu
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto referent odboru sociálnych vecí
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto referent komunitného plánu odboru sociálnych služieb
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka v Agentúre sociálnych služieb KOMUCE, Robotnícka 12, BB
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka v zariadení pre seniorov JESEŇ
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto kuchárka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto vedúci(a) oddelenia územného plánovania a architekta mesta
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na riaditeľa/ky Materskej školy, Jakubská cesta 77, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na riaditeľa/ky Materskej školy, Hronská 18, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy Slobodného slovenského vysielača
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZŠ J.G.Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica.
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Kaderník/čka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Tatranská 63, Banská Bystrica – ukončené
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Šalgotarjánska 5 , Banská Bystrica – ukončené
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov