Oznamy mesta

Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka v Agentúre sociálnych služieb KOMUCE, Robotnícka 12, BB
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka v zariadení pre seniorov JESEŇ
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto kuchárka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto na oddelení investičnej výstavby a riadenia projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto na oddelení investičnej výstavby a riadenia projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto vedúci(a) oddelenia územného plánovania a architekta mesta
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na riaditeľa/ky Materskej školy, Jakubská cesta 77, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na riaditeľa/ky Materskej školy, Hronská 18, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy Slobodného slovenského vysielača
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Hlavný/á kuchár/ka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZŠ J.G.Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica.
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Kaderník/čka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Tatranská 63, Banská Bystrica – ukončené
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Šalgotarjánska 5 , Banská Bystrica – ukončené
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov