Oznamy mesta

Prihláška k účasti na príležitostnom trhu Pamiatka zosnulých 2023

Mesto Banská Bystrica pripravuje príležitostný trh Pamiatka zosnulých. Príležitostný trh sa bude konať na Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici od 24. októbra do 2. novembra 2023.

Záujemcovia o účasť na príležitostnom trhu môžu zasielať záväzné prihlášky spolu s povinnými prílohami do 16. októbra 2023 na adresu:

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie kultúry
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica

prípadne: podatelna@banskabystrica.sk.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: eva.chmelikova@banskabystrica.sk, dagmar.sustekova@banskabystrica.sk.

Záväzná prihláška sa nachádza v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.