Oznamy mesta

Prelety vrtuľníkom v Banskej Bystrici

V utorok, 23. mája 2023, v čase medzi 9:00 a 15:00 h., sa uskutočnia v Banskej Bystrici pracovné lety vrtuľníkom spoločnosti TECH-MONT Helicopter company s.r.o. Pôjde o kontrolu elektrických vedení v mestských častiach Senica, Pršianska terasa, Radvaň a Fončorda.

Spoločnosť sa ospravedlňuje za zvýšenú hlučnosť.