Oznamy mesta

Informácia o realizácii zisťovania IKT v roku 2023

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2023 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT). Cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 30. júna 2023 aj v meste Banská Bystrica.