Oznamy mesta

Vyhodnotenie akcie ,,Za krajšie mesto 2022”

Po dvojročnom obmedzenom režime prebehla tradičná akcia zameraná na skrášľovanie a upratovanie nášho okolia Za krajšie mesto v plnom rozsahu a to ešte pred veľkonočnými sviatkami. Zároveň pri príležitosti Dňa Zeme prebehlo na konci mesiaca apríl viacero dobrovoľníckych  aktivít  zameraných na čistenie prírody.

Okolie svojich domovov skrášľovali malí i veľkí obyvatelia, no ruku k dielu priložili i deti a študenti škôl, dobrovoľníci či rôzne organizácie a firmy. Vďaka aktívnej účasti obyvateľov a dobrovoľníkov počas celej akcie bolo vyvezených viac ako 310 veľkokapacitných kontajnerov odpadov o hmotnosti 245 ton objemných odpadov. Pri čistení mesta pomáhala mestská príspevková organizácia ZAaRES. Netreba však opomenúť nezanedbateľný vplyv na čistotu mesta, ktorým je aktivita verejnoprospešných pracovníkov, ktorí každodenne z verejných priestranstiev odstraňujú desiatky vriec komunálnych odpadov.

Do akcie sa už tradične zapojili aj učitelia a žiaci z viacerých banskobystrických škôl ako ZŠ Ďumbierska, ZŠ Radvanská, ZŠ Spojová, ZŠ Pieninská, ZŠ Moskovská, ZŠ Golianova, ZŠ a MŠ Bakossova, ZŠ Tr. SNP, ZŠ a MŠ Š.Moyzessa, ZŠ Sitnianska, ZŠ Narnia, MŠ Prof. Sáru a MŠ Buková.  Študenti SPŠ J.Murgaša čistili Urpín, okolie mestského parku, Barczyovského kaštieľa, Belvedera a Tajovky. Študenti Gymnázia A.Sládkoviča a Evanjelického gymnázia sa podieľali s aktívnymi obyvateľmi Radvane a Evanjelického zboru na vyčistení evanjelického cintorína v Radvani a Radvanského kopca. Zároveň Radvančania s komunitou Radvanskej záhrady, s členmi o.z. Malá líška a personálom Auly SZU dočistili areál a okolie Radvanského kaštieľa a Malachovského potoka. Študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy sa zamerali na okolie Laskomerskej doliny. Aktívni Skubínčania a Podlavičania dočistili okolie niekoľkých studničiek v Skubíne a okolia cesty pod Podlavickými výmoľmi a Fončorďania s Radvančanmi vyčistili okolie potoka Udurná a utečenci z Ukrajiny doriadili okolie Rudlovského potoka a medokýša. Kostiviarčania opätovne pomohli  s dočisťovaním okolia škvárového ihriska. Zamestnanci Mesta Banská Bystrica so zberovou spol. M.Pedersen a spolupracujúcich organizácií, Okresného úradu, DUKLA,  EYOF, SIŽP, BBSK, SVP odstránili vyše 6 ton odpadu z okolia športovísk na Štiavničkách, potoka Tajovka a medokýšu. Zamestnanci Riaditeľstva ŠOP SR odstránili až 66 vriec odpadu  a rôzne objemné odpady zo vzácnych brehových porastov Hrona medzi Uhliskom a Šalkovou.

Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným obyvateľom mesta, školám, organizáciám, združeniam a dobrovoľníkom, a aj všetkým tým o ktorých aktivite nemáme vedomosť, za pomoc, vynaloženú námahu a čas, ktorý venovali zlepšeniu kvality životného prostredia v našom meste.

Galéria