Oznamy mesta

Ukončenie činnosti IPC BB

3.1.2021 Oznam

Projekt na prevádzkovanie integrovanej siete IPC ukončil realizáciu 31. 12. 2021.

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Banskobystrickom kraji ukončilo svoju činnosť k 31.12.2021.