Oznamy mesta

Tiché preskúšanie sirén

V piatok 11. novembra 2022 o 12.00 hodine nebude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou elektromotorických sirén a na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná iba technická tichá skúška.