Oznamy mesta

Svojvoľné odstránenie „papuče“ je protiprávny čin

Organizácia
Mestská polícia

V poslednom období eviduje Mestská polícia Banská Bystrica viacero prípadov svojvoľného a násilného odstránenia technických zariadení na zabránenie odjazdu motorového vozidla, tzv. „papúč“, ktoré založili príslušníci mestskej polície na vozidlá vodičom, ktorí spáchali priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Nedávne prípady boli zaznamenané v Lazovnej a Tatranskej ulici.

Vodiči, ktorí takto svojvoľne odstránia „papuču“ možno ani netušia, že sa dopúšťajú prečinu útoku na orgán verejnej moci podľa §321 ods. 1 Trestného zákona, pretože páchateľ svojvoľným odstránením technického zariadenia na zabránenie odjazdu motorového prostriedku použil násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, za čo hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.

Je dôležité zdôrazniť, že mestská polícia eviduje každé osadenie blokovacieho zariadenia, pričom sú zaznamenané údaje o vozidle, čas a miesto založenia, akého priestupku sa vodič dopustil a nechýba fotodokumentácia. Niektoré vozidlá parkujú v lokalitách, ktoré sú monitorované kamerovým systémom a práve týmto spôsobom je možné stotožniť osoby, ktoré demontujú „papuče“ bez prítomnosti príslušníkov mestskej polície. Drzosť niektorých vodičov – priestupcov nepozná hraníc a okrem toho, že páchajú priestupky v našom meste, poškodením, zničením resp. odcudzením samotného technického prostriedku poškodzujú majetok mesta a riskujú trestné stíhanie a potrestanie súdom.

Zdôrazňujeme a apelujeme na všetkých vodičov, aby neporušovali zákazy státia a zastavenia a parkovali na určených parkovacích miestach tak, aby mestská polícia nemusela pristúpiť k používaniu technického zariadenia. Pokiaľ máte založené technické zariadenie na svojom vozidle, bezodkladne kontaktujte č. 159 a postupujte podľa pokynov službukonajúceho príslušníka mestskej polície.

Galéria